Informacja Dyrektora MOS Kraków Zachód o funkcjonowaniu placówki w czasie pandemii

Informacja Dyrektora MOS Kraków Zachód o funkcjonowaniu placówki w czasie pandemii

Informacja skierowana do Dyrektorów i Nauczycieli placówek oświatowych biorących udział w zajęciach MOS Kraków Zachód

2020_03_30 pismo dyr mos_scan