O Radzie

Rada Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Zachód to organizacja skupiająca rodziców dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez Ośrodek.

Rada została  powołana do współdziałania z kierownictwem placówki, radą pedagogiczną oraz innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi w realizacji zadań Ośrodka.

Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając za pracę wynagrodzenia.

ZADANIA

Jednym z ważniejszych zadań Rady Rodziców jest gromadzenie środków finansowych niezbędnych dla wspierania statutowej działalności Ośrodka.

Środki przeznaczone na działalność pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, uczestników zajęć organizowanych przez MOS Zachód oraz innych darowizn.

Zebrane środki przeznaczane są między innymi na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas zajęć łyżwiarskich, pływackich oraz rekreacyjno – sportowych. Rada dofinansowuje zakup nagród dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych, festynach i imprezach takich jak: Wielobój Łyżwiarski, Międzyszkolne Zawody Pływackie, Dzień Dziecka, Mikołaj i wiele innych. Dodatkowo środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci oraz różnego rodzaju szkoleń.

WPŁATY

Wpłat można dokonywać na nasz rachunek bankowy:

Rada Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód”

 

.

.

 

Plac Na Groblach 23

31-101 Kraków