PROGRAM NAUKI I DOSKONALENIA JAZDY NA ŁYŻWACH

O PROGRAMIE

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód” realizuje program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach od połowy lat 70-tych ubiegłego stulecia. Celem programu jest angażowanie dzieci z publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do różnorodnych form aktywności ruchowej, wzbogacenie zajęć szkolnego wychowania fizycznego oraz rozbudzanie zainteresowań sportowych.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach odbywa się na sztucznym lodowisku przy ul.Siedleckiego w Krakowie. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w cyklu roku szkolnego od września do końca kwietnia w godzinach 10.00-14.00 Wszystkie grupy prowadzą wykwalifikowani oraz bardzo doświadczeni nauczyciele – instruktorzy MOS Kraków Zachód.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

Zgłoszenia do programu może dokonać dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel szkoły podstawowej wyłącznie przez panel rejestracyjny zamieszczony na stronie www.mos-zachod.pl . Panel uruchamiany jest w miesiącu maju, przed rokiem szkolnym, w którym realizowane będą zajęcia. Rejestracja trwa do wyczerpania wolnych miejsc na dany rok szkolny.

MOS Kraków Zachód dysponuje 54 miejscami dla klas, które chcą przystąpić do programu. W związku z tym, jedna szkoła może zgłosić do programu maksymalnie trzy klasy, do których uczęszcza w każdej od 16 do 25 uczniów.  

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo automatycznie na podany adres e-mail jego kopię. O zapisaniu szkoły na wybrany termin decyduje kolejność spływania formularzy na nasz serwer. Jeśli wszystko odbyło się prawidłowo, do 5 min. nazwa Państwa placówki pojawi się w harmonogramie zajęć Programu nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach, umieszczonym na stronie rejestracyjnej.

Po sprawdzeniu poprawności zgłoszenia przez MOS Kraków Zachód, otrzymacie Państwo e-mail od naszej placówki z potwierdzeniem rezerwacji miejsca w programie. Następnie w terminie 8 dni,  prosimy o dostarczenie do naszej placówki podpisanego Porozumienia. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procedury zapisu szkoły, terminów i  limitu miejsc zawarte są w Regulaminie programu, który zamieszczony jest na stronie www.mos-zachód.pl. 

TAK JEST NA ZAJĘCIACH

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY I ETAPY REJESTRACJI

Przed rezerwacją miejsca w programie należy obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem, który określa szczegółowo kto i w jaki sposób może brać udział w zajęciach łyżwiarskich. Akceptacja Regulaminu razem z załącznikami oraz zawartych w nich procedur jest wymagana w procesie rekrutacji. Wypełniając formularz rejestracyjny, osoba zgłaszająca placówkę będzie poproszona o potwierdzenie zaznajomienia się z treścią Regulaminu oraz do zaakceptowania jego postanowień.

ETAP 1
Zapoznanie się z Regulaminem programu nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach oraz załącznikiem nr 2 – Obowiązki nauczyciela – opiekuna klasy, który jest integralną częścią Regulaminu

ETAP 2
Sprawdzenie harmonogramu zajęć oraz dostępności miejsc

ETAP 3
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do programu. Po wypełnieniu formularza prosimy o sprawdzenie harmonogramu zajęć, w polu wybranego terminu powinna pojawić się nazwa szkoły oraz klasa. Ze względów technicznych, proces ten może potrwać do 5 min.  Jeśli równocześnie więcej niż jedna szkoła rezerwuje ten sam termin w harmonogramie pojawi się klasa której zgłoszenie dotrze pierwsze na nasz serwer. 

ETAP 4
POROZUMIENIE (załącznik nr 1) – szkoła dostarcza do MOS Kraków Zachód, do 8 dni od otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację do programu. Dokument należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: mos-srodmiescie@groble.pl lub w 2 egzemplarzach dostarczyć osobiście do sekretariatu Ośrodka.

ETAP 5
IMIENNA LISTA UCZNIÓW KLASY (załącznik nr 3) – przed pierwszymi zajęciami, najpóźniej w pierwszym tygodniu września  należy dostarczyć do MOS Kraków Zachód drogą e-mail na adres mos-srodmiescie@groble.pl, załącznik w formie pliku xlsx. 

ETAP 6
IMIENNA LISTA OBECNOŚCI KLASY (załącznik nr 4) – na pierwsze zajęcia nauczyciel – opiekun klasy zobowiązany jest dostarczyć prowadzącym instruktorom w formie papierowej, załącznik w dwóch egzemplarzach.

UWAGA – ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – ROZPOCZYNAMY W DNIU 07.09.2020

AKTUALNOŚCI Z BLOGA

ĆWICZ W DOMU

Shadow
Slider

RADA RODZICÓW PRZY MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM

Jeśli Państwo jesteście zadowoleni z zajęć na które uczęszcza Wasze dziecko, Rada Rodziców przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Zachód prosi o wsparcie finansowe dowolną wpłatą naszego stowarzyszenia. Środki finansowe, które gromadzimy przeznaczane są bezpośrednio w całości na działalność statutową MOS Kraków Zachód. Dofinansowujemy zajęcia, imprezy oraz wszystkie wyjazdy prowadzone przez placówkę. Prowadzimy akcje Mikołajowe, Dzień Dziecka. Fundujemy nagrody przekazywane dzieciom na różnego typu zawodach organizowanych przez MOS Zachód. Wszystkie pieniądze zebrane z dobrowolnych wpłat rodziców, trafiają do Waszych dzieci. Każda wpłata, pozwoli jeszcze bardziej uatrakcyjnić zajęcia lub wypoczynek wszystkich uczestników. Jeśli macie Państwo możliwości i chcecie przeznaczyć środki finansowe na powyższe cele podajemy poniżej nr rachunku bankowego:

Rada Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód” 

.

.

Plac Na Groblach 23

31-101 Kraków

Z góry dziękujemy za Państwa wpłaty

Rada Rodziców przy MOS Kraków Zachód