Organizacja działalności stadionu MOS Kraków – Zachód

Organizacja działalności stadionu MOS Kraków – Zachód

Po przerwie związanej z zawieszeniem działalności obiektów sportowych z powodu wirusa COVID-19, od 4 maja przy zmieniających się obostrzeniach sanitarnych została wznowiona działalność Stadionu MOS Kraków Zachód zlokalizowanego przy Placu Na Groblach 23. Poniżej przedstawiamy zasady i procedury na jakich od 18 maja można korzystać z obiektu.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MOS KRAKÓW ZACHÓD – wyciąg z regulaminu

 • Teren stadionu nie jest powszechnie dostępny.
 • Stadion jest miejscem, w którym odbywają się zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz kulturalno-rozrywkowe z wykorzystaniem całej infrastruktury obiektu.
 • Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 19:00.
 • Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu w godzinach od 8:00 do 14:00, mają uczniowie szkół Gminy Miejskiej Kraków. Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Kraków mają prawo do nieodpłatnego korzystania z obiektu.
 • Stadion sportowy w szczególności przeznaczony jest do realizacji zadań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży, wychowanków MOS Kraków Zachód.
 • Ze stadionu korzystać mogą również podmioty uprawnione na podstawie zawartej umowy lub porozumienia z Dyrektorem MOS Kraków Zachód. Cennik dla korzystających podmiotów stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 • Bezpośrednio za prowadzenie, organizację zajęć i bezpieczeństwo uczestników odpowiada osoba prowadząca zajęcia, zgodnie z wpisem w książce ewidencji. 
 • Dzieci do dziesiątego roku życia mogą korzystać z obiektu tylko w obecności dorosłego opiekuna, który odpowiada za ich pobyt na stadionie.
 • Na teren stadionu zabrania się wprowadzania zwierząt.
 • Na terenie stadionu zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu i stosowania innych zakazanych używek. Osoby pod ich wpływem nie mogą przebywać na obiekcie.
REGULAMIN – pełny tekst CENNIK – załącznik nr 1

 

PROCEDURY SANITARNE ZWIĄZANE Z WIRUSEM COVID-19 W KORZYSTANIU ZE STADIONU MOS KRAKÓW ZACHÓD

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, związanego z panującą sytuacją epidemiczną, wprowadzamy na stadionie MOS Zachód obostrzenia:

 • Limit osób przebywających jednocześnie na stadionie wynosi 64.
 • Maksymalna ilość osób przebywających na jednym boisku wynosi 14
 • Wejście i wyjście na i ze stadionu odbywa się wyłącznie przez wejście główne placówki.  
 • Obowiązuje konieczność rejestrowania się w recepcji ośrodka, w celu wejścia na stadion
 • Pierwszeństwo wejścia na stadion mają dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach realizowanych przez MOS Kraków Zachód, następnie grupy wynajmujące obiekt na podstawie odrębnych umów i porozumień z MOS Kraków Zachód.
 • W przypadku przebywania na stadionie maksymalnej liczby osób lub rezerwacji stadionu dla grup wynajmujących obiekt, obsługa recepcji placówki ma prawo odmówić możliwości wejścia na stadion.
 • W czasie przebywania w budynku MOS Kraków Zachód, osoby chcące dostać się na stadion muszą obowiązkowo mieć założone maseczki na twarzy.
 • W trakcie zajęć sportowych na stadionie nie ma obowiązku zasłaniania twarzy
 • Przed wejściem na stadion obowiązuje dezynfekcja rąk
 • Ośrodek nie udostępnia szatni oraz pryszniców

W celu uzgodnienia terminów i warunków korzystania ze stadionu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

 1.