Uniwersytecki Test Coopera

Uniwersytecki Test Coopera

W sobotę 17 września na Stadionie MOS Zachód, Plac Na Groblach 23 odbędzie się Uniwersytecki Test Coopera. Biuro Sportu UJ, które jest organizatorem tej imprezy, zaprasza całe środowisko akademickie Uniwersytetu. Pierwszy bieg godzina 8:30, ostatni godzina 14:00, biegi co 15 minut. Biuro i rejestracja startujących, przed biegiem na Stadionie MOS Zachód.

Zapraszamy

cooper_test_plakat