20 listopada 1954 roku powstaje Szkolny Wojewódzki Ośrodek Sportowy z obiektami zlokalizowanymi przy Placu Na Groblach. W połowie lat 60 – tych ubiegłego stulecia, nastąpiła kolejna reorganizacja, a dokładnie w 1965 roku powstaje w miejsce SWOS, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, którego Dział Wychowania Fizycznego i Sportu został zlokalizowany w zmodernizowanych obiektach stadionu przy Placu Na Groblach. W stycznia 1973 roku powstaje w miejsce starych Szkolnych Dzielnicowych Ośrodków Sportowych Kleparz, Stare Miasto, Grzegórzki nowy ośrodek pod nazwą Szkolny Dzielnicowy Ośrodek Sportowy „Śródmieście”. W 1975 roku Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy przekazał stadion przy Placu Na Groblach, Szkolnemu Dzielnicowemu Ośrodkowi Sportowemu „Śródmieście”. We wrześniu 1979 roku Szkolny Dzielnicowy Ośrodek Sportowy „Śródmieście” uzyskuje nową nazwę Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Śródmieście. W 2007 roku rozpoczęto przebudowę stadionu sportowego MOS Kraków Śródmieście w związku z budową parkingu podziemnego pod płytą boiska. W 2009 roku został otwarty nowy stadion MOS Kraków – Śródmieście.

01.09.2013 – Urząd Miasta Krakowa dokonał przekształceń struktury Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych w Krakowie. Nastąpiła reorganizacja MOS Kraków-Śródmieście oraz likwidacja MOS Kraków-Krowodrza. W wyniku tych zmian powstała nowa placówka pod nazwą MOS Kraków „Zachód” zlokalizowana w dotychczasowych obiektach sportowych MOS Śródmieście przy Placu Na Groblach 23. Działalność nowej Placówki objęła zadania realizowane przez oba stare MOS-y.