Pierwsze kroki na śniegu

Pierwsze kroki na śniegu

Gmina Miejska Kraków rozpoczęła nabór do miejskiego projektu „Pierwsze kroki na śniegu”, skierowanego w szczególności do uczniów nieumiejących jeszcze jeździć na nartach/ snowboardzie krakowskich szkół podstawowych.

Program realizowany będzie w dwóch etapach:

Zajęcia indywidualne – każdy uczestnik w dniach 06.02.2017 r.-10.02.2017 r. będzie mógł uczestniczyć w bezpłatnych 2-godzinnych zajęciach szkoleniowych na stoku narciarskim, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, na które uczestnicy dojeżdżają pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Uczestnik programu otrzyma karnet, aby mógł spędzić czas na stoku narciarskim pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub skorzystać z zajęć nauki jazdy na nartach prowadzonych przez instruktorów zatrudnionych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Zachód. Każdy Uczestnik może pobrać w trakcie dnia tylko jeden karnet na jeden blok uprawniający go do 2-godzinnego korzystania z wyciągów stacji narciarskiej oraz do skorzystania z wypożyczalni sprzętu narciarskiego znajdującej się na terenie stacji bez wnoszenia żadnych opłat. Karnety można pobrać w kasie stacji narciarskiej za okazaniem aktualnej uczniowskiej legitymacji szkolnej wystawionej przez szkołę z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Po zajęciach dla każdego uczestnika programu przewidziany jest kubek gorącej herbaty. Zajęcia realizowane będą codziennie  w czterech 2-godzinnych blokach w godzinach od 10.00 – 18.00:

pierwszy blok – godzina 10.00 – 12.00,

drugi blok – godzina 12.00 – 14.00,

trzeci blok – godzina 14.00 – 16.00,

czwarty blok – godzina 16.00 – 18.00.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na stoku. Na jeden blok zajęć zaplanowano max 50 karnetów dla uczestników programu do pobrania w kasie stacji narciarskiej.
Udział w zajęciach jest bezpłatny, rodzice/ prawni opiekunowie zapewniają wyłącznie transport dzieci do stacji narciarskiej i z powrotem.

Zajęcia zorganizowane dla szkół w terminie 13.02.2017 r.–12.04. 2017 r. dla uczniów klas IV – V krakowskich szkół podstawowych. Każdy uczestnik będzie uczestniczył w 5 wyjazdach szkoleniowych na stok narciarski, gdzie każdorazowo będzie brał udział w 90-minutowej nauce jazdy na nartach/snowboardzie (2 lekcje po 45 min każda). Zgłoszenia szkół są przyjmowane przez zakładkę na stronie internetowej www.moswschod.pl, gdzie jest dostępny panel wyboru rezerwacji harmonogramu. Zgłoszeń można dokonywać do momentu wyczerpania wolnych miejsc. Gmina Miejska Karków zapewnia: transport dla uczestników, karnety na wyciągi, wypożyczenie kompletnego sprzętu narciarskiego wraz z kaskiem, instruktorów narciarstwa/ snowboardu oraz ciepły napoju dla uczestników programu. Szczegóły w regulaminie programu:  REGULAMIN

Gmina Miejska Kraków wychodząc na przeciw rosnącemu zainteresowaniu najmłodszego pokolenia aktywnym spędzaniem swojego czasu oraz chcąc popularyzować najróżniejsze formy aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,  organizuje bezpłatne zajęcia przybliżające zainteresowanym sporty zimowe.

Podczas zajęć pod okiem wykwalifikowanych instruktorów dzieci uczestniczące w kursie, będą poznawały technikę jazdy na nartach/ snowboardzie m.in. odpowiednie stanie na nartach/snowboardzie, naukę bezpiecznego upadania i wreszcie naukę jazdy, skręcania, hamowania i zasad bezpiecznego zachowania na stoku. Ćwiczenia oraz program kursu będą zgodne z programem nauczania narciarstwa/snowboardu Polskiego Związku Narciarskiego.

Program ma na celu przekazać pełną wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania w/w dyscyplin zimowych.