Miejski program sportowy Akademia Przedszkolaka

Wydział Sportu UMK planuje uruchomić nowy, bezpłatny program pn. „Akademia Przedszkolaka”, skierowany do najmłodszych mieszkańców Krakowa, tj. dzieci w wieku 4-6 lat z oddziałów przedszkoli publicznych i niepublicznych. Głównym celem projektu jest zainteresowanie najmłodszych systematyczną aktywnością ruchową, zapoznanie z różnorodnymi i atrakcyjnymi formami ruchu oraz rozbudzenie sportowej pasji w dziecku, która może przerodzić się w sport na całe życie.

Program realizowany będzie w godzinach dopołudniowych w Małej Hali Tauron Areny Kraków ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie http://www.tauronarenakrakow.pl/mala-hala-informacje/

Obecnie trwają prace nad szczegółami projektu, obejmującego cykl spotkań, w ramach których dzieci będą miały  okazję do zapoznania się z różnorodnością dyscyplin sportowych,
m.in. z podstawowymi zasadami gier zespołowych, tańców integracyjnych i nowoczesnych, gimnastyki, lekkoatletyki i zabaw rekreacyjnych. Dodatkową atrakcją programu będzie  możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w nowoczesnej, w pełni wyposażonej hali sportowej, sąsiadującej bezpośrednio z Areną, na której odbywają się zawody rangi krajowej  i międzynarodowej.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli wychowania fizycznego z  różnych specjalności, w atmosferze wzajemnego szacunku, z poszanowaniem zasad fair play. Ćwiczenia będą miały charakter ogólnorozwojowy, zabawowy, rekreacyjny z wykorzystaniem sprzętu sportowego, odpowiedniego do grupy wiekowej uczestników. W ramach programu prowadzone będą również ciekawe konkursy w duchu rywalizacji sportowej. Ponadto przewiduje się możliwość grupowego zwiedzania obiektu Tauron Arena oraz organizacji okazjonalnych  zajęć ruchowych dla dzieci w wieku 3 lat.

Planowany termin rozpoczęcia programu: listopad / grudzień 2016 r.

Placówki zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do Wydziału Sportu drogą elektroniczną na adres: sp.umk@um.krakow.pl w terminie do 7 listopada 2016 r.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, proszę kontaktować się z p. Justyną Chwedczuk-Gołda (tel.12 616-9417, e-mail: justyna.chwedczuk-golda@um.krakow.pl).